CURRICULUM VITAE
Ylva Floreman, född 1954

Sedan slutet av 70-talet har jag arbetat som journalist, filmare, regissör, skribent, huvudsakligen som frilansare samt producerat kort- & dokumentärfilm, radio, böcker och ett okänt antal artiklar. Dessutom fotograferar jag, och gör layout.

Så långt det har varit möjligt har min arbetsmetod varit att leva i den verklighet som jag har valt att skildra. T ex har jag levt med renskötande samer, arbetat på fiskefabrik på Island och plastfabrik i Jugoslavien med mera.

Utöver mediabranschen har jag även arbetat som sekreterare, kampanjsekreretare, projektledare, arrangerat stödgala samt anlitas som lärare, handledare och föreläsare.


FILMER, INITIERADE, REGISSERADE, PRODUCERADE, PÅGÅENDE
1984 OVANLANDET, dokumentär om samekvinnor, 40 min
1988 AMORS BILAR, om arbetarkillar & skaparkraft, 60 min
1992 "C G Johansson - en vagabond", klipp av Mikael Kristerssons dokumentär
1995 HUSETS SJÄL. SJÄLENS HUS, förfilm för bio, 9 min
1995 INGEN HIMMEL MED SAMISKA SKOR, förstamanus för spelfilm, om samernas internatskola
1997 POSTI-MARTI, dokumentär om en brevbärare, 28 min
2000 VEM BRYR SIG! , dokumentärfilm om sju nazister, 58 min
2002 MEANTIME IN GREZ, dokumentär om 11e september
2005 ÄLSKA MIG MEST, dokumentär om Nora som får trillingsyskon
!012-2014 FRÅN NAZIST TILL KVINNA, utveckling av dokumentär om Sandy som byter kön.

BÖCKER
1981 LYCKOPILLER , forskning kring hormonella p-medel
1982 LYKKEPILLEN, norsk upplaga av Lyckopillret
1985 EN AMAZON MED GANGSTERKEPS, reportage om ungdomar och bilar
2005 KAN DU RÄCKA MIG SALTET?, Bokförlag Artograf, 18 krönikor


UTBILDNING
1978-80 JOURNALISTHÖGSKOLAN, Göteborg
1984-94 DRAMATISKA INSTITUTET:s kortkurser, Stockholm; 16 mm:s filmkurs, motsv 15 p, Dramaturgi samt estetik & etik, Filmens estetik & etik, Ljud i film/video, Kvinnlig regi m Susanne Osten, Ett växthus för manus och film, Idéer för film, Det upplevda rummet
1990 Redigering för journalister, FOJO
1994 Projektledning & Kulturdistribution, FOLKUNIVERSITETET
1994 Filmfotografens arbetsuppgifter, BILDHUSET PANORA, Malmö


JOURNALIST, REDAKTÖR, KRÖNIKÖR
från 1977 > FRILANS för dags, kvälls-, fack- & veckopress i Sverige, Danmark, Norge
1980-82 TIDNINGEN ETC, redaktör och delägare
1978-92 VIKARIAT på dags- & kvällspress: Arbetet, Kvällsposten, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Ystad Allehanda
1982-85 Diverse RADIOPROGRAM , frilansuppdrag
1989-2005 KRÖNIKÖR för Arbetet, Ystad Allehanda, Kvällsposten, Flamman
från 2007 > RECENSENT för Bibliotekstjänst! från 2012 > KRÖNIKÖR för Buss på Sverige! 2012 EFTERORD till nyutgivning av Ester Blenda Nordströms ”En piga bland pigor”! 2!013 EFTERORD till nyutgivning av Ester Blenda Nordströms ”Kåtornas folk”


LÄRARE & HANDLEDARE, GÄSTLÄRARE & FÖRELÄSNINGAR
från 1989> Skurups Folkhögskola, Film & Tv-linje, dokumentärfilm
1990-91 Skurups Folkhögskola, journalistlinje, reportage
1993, 1994 Lunds universitet, Journalistlinje , reportage
1993-95 Östra Grevie Folkhögskola, svenska, skrivande
1999 Ordfront, skrivarkurs
från 1981> Föreläsare i dokumentärfilm, skrivande, reportage, arkitektur, civilkurage & nazism med mera på grund- och högskolor och i andra sammanhang som föreningar, med mera
från 1990> Gästlärare i film & skrivande på hundratalet skolor (högstadium, gymnasium, högskola) som Fridhems Folkhögskola Svalöv, Högskolan i Visby, Gotlands Filmskola, Luleå Tekniska universitet, Österlens Folkhögskola, med flera
från 2011> Kursledare för DOK:HUSET, tillsammans med Thomas Frantzén, Skurups F!olkhögskola


ANDRA KULTURELLA PROJEKT eller UPPDRAG
1988-90 Oberoende filmares förbund, kassör
1993 Duende, tvärkulturellt kvinnoprojekt
1993 Från Norr till Söder; kulturmöte; samer, indianer, inuiter etc
1988-97 Kulturhistorisk restaurering av l800-tals gård som stått tom i 56 år
1998-2000 Föreningen Ordfront Ystad, kassör
1999 Inga Gruvor på Österlen, kampanjsekreterare & arrangör av stödgala
2000-2002 Oberoende filmares förbund, ledamot
2003-2004 Cirkusdirektör för ungt skapande projektledare
2003-2004 UKM, Ung Kultur Möts, styrelemedlem
från 2004 Lena Hellmans minnesfond, ledamot
!006-2007 Konstnärsnämndens utredning om dokumentärfilmarnas arbetsvillkor


PRISER & NOMINERINGAR
1982 Stockholms kommun, pris
1988 Sven o Anderssons stipendie för unga debattörer
1992 Fredrika Bremers journalistpris, Hederspris för bästa jämställdhetsartikel
2001 Lena Hellmans Minnesfond, pris för Vem bryr sig!
2001 Vem bryr sig, nominerades till DOK, Dokfestival Leipzig
2002 Tomelilla kommuns Kulturstipendium, pris för Vem bryr sig!
2002 Meantime in Grez nominerades till kortfilmstävlingar i Göteborg filmfestival - Karlovy Vary, Tjeckien - Jönköpings filmfestival - DOK Dokfestival Leipzig - Pärnu filmfestivals TV-tävling i Estland
2005 Älska mig mest nominerades till Uppsala Internationella kortfilmsfestival