Carl G Johansson - En vagabond
58 min. 1993.
En film av Mikael Kristersson
Klipp: Ylva Floreman, Mikael Kristersson
Ingen himmel med samiska skor
Ett förstamanus till spelfilm om samernas internatskola
Av Inger M Olsen & Ylva Floreman
Läs