POSTI-MARTI
En dokumentär om en lantbrevbärare

Norraste Norr.
Samer, finnar svenskar och norrmän. Under ett halvt sekel, under krig och i fredstid, sommar som vinter har Martin levererat post till utmarkens människor. Till fots, med båt och cykel på sommaren. Med skidor, skridskor, släde efter ren eller häst på vintern. I modern tid med motorcykel och bil. Som längst var turen 360 km och gick från Karesuando i Sverige genom Finland till Skibotn i Norge och tog åtta dagar. Det var en högtid när Martin kom. Kök förvandlades till mötesplats, postkontor och nyhetscentral. Ett kall, en plikt och ett livslångt äventyr. Ingenting kunde stoppa honom.

©1996 LÄNGD 28 min FORMAT 35 mm/VHS/DVD
TEXTAD Svenska SUBTITLES English

läs mer
Lantbrevbäraren, en hjälte
Posti-Marti, a rural postman

Köp VHS/DVD

REGI Ylva Floreman
FOTO Hans-Åke Lerin
LJUD & KLIPP Peter Holthausen
PRODUKTION Lystra/Floreman
MED STÖD FRÅN Bo-Erik Gyberg, Svenska Filminstitutet, SVT Luleå och Posten Sverige
DISTRIBUTION Lystra/Floreman
Direktlänk till filmfilerna 1 i 2 i 3
Posti-Marti. Rural postman 1933-1983
A documentary about a rural postman in north Sweden.
North of the North. Sames, Finns, Swedes and Norwegians. Durint half a century, during wartimes and peace, summer as well as winter, Martin Niva has delivered the mail to the people of the outlands. On foot, by boat or bicycle in the summertime. On skies, ice-skates or by sled pulled by reindeer or horse in the winter. In modern times by motorcycle or car. At the longest, the route was 360 km and went from Karesuando in Sweden through Finland to Skibotn in Norway, and it took eight days. It was a great occasion when Martin arrived. A kitchen became meeting place, post office and news center. A calling, a duty and a lif long adventure. Noting could stop him.