"VI TÄNKER SOM DJUPAST, NÄR VI KÄNNER SOM STARKAST"
Mary Wollenstonecraft, brittisk feminist, författare, filosof 1759-1797

I vårt samhälle lever vi mycket genom våra huvuden och vi byter ord med varandra. Jämför en ordinär film eller en såpa; dramatiken ligger i replikerna, ordväxlingen och kameran växlar mellan ansikten.

När jag gör reportage eller dokumentärfilm vill jag komma bortom detta. Därför har jag valt att leva i den verklighet jag vill skildra, så långt det är möjligt. Jag vill få en fysisk, kroppslig och känslomässig erfarenhet av det jag ska skildra.

Att känna på egen hud skapar en förståelse bortom orden. Detta har jag sedan med mig när jag ska gestalta texten eller filmen.

Det är dock inte fullt så enkelt som det låter. Det är en arbetsmetod som kräver att man vet vad man vill och att man har känslomässigt mod. Å andra sidan blir det också ett sätt att leva.

Genom teori och övningar lär jag ut tekniken och visar på fallgropar, diskuterar etik och tillvägagångssätt, med mera.

Rakt in i verkligheten